CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

MÁY SỤC KHÍ CHÌM FAGGIOLATI

Máy thổi khí, sục khí chìm trong môi trường công nghiệp
Chi tiết >>>
Sục khí chìm trong môi trường công nghiệp
Chi tiết >>>
Sục khí oxy hoặc pha trộn chất lỏng trong công nghiệp , dân dụng
Chi tiết >>>