CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

PURAFIL

Hệ thống kiểm soát mùi Purafil (PBS) thường được dùng để loại bỏ khí có mùi ở nồng độ cao từ các hố thu gom, ...
Chi tiết >>>
Hệ thống kiểm soát mùi Purafil (DBS) được dùng để loại bỏ khí có mùi nồng độ cao từ các trạm thu gom lớn nhỏ ...
Chi tiết >>>
Tháp khử mùi Purafil có khả năng loại bỏ các loại khí có nồng độ mùi cao từ các cống lấy nước lớn, các nhà máy ...
Chi tiết >>>
Ống khử mùi Purafil được dùng để xử lý mùi phát sinh tại các trạm thu gom, bể sinh học, bể tự hoại
Chi tiết >>>
The Purafil Drum Scrubber 100 (DS-100) là sản phẩm lý tưởng để loại bỏ các khí có mùi phát sinh tại các trạm bơm, trạm ...
Chi tiết >>>