CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT ETATRON

trong các trường hợp chất lỏng cần bơm không có tính mài mòn hay chứa chất cặn rắn
Chi tiết >>>
Bơm định lượng dùng trong các trường hợp chất lỏng cần bơm không có tính mài mòn hay chứa chất cặn rắn
Chi tiết >>>