CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

MÁY SỤC KHÍ BỀ MẶT ECOPLANTS

Máy sục khí bề mặt ECOPLANTS có thể lắp đặt với kiểu lắp cố định hoặc phao nổi. Động cơ được thiết kế sử dụng ngoài trời và được nối với một bộ chuyển đổi tần số cho phép thay đổi số vòng hoặc hướng quay. Hệ thống này cho phép máy sục khí sử dụng một cách linh hoạt.

Máy sục khí bề mặt được sử dụng cho mục đích làm thoáng bề mặt, cung cấp khí oxy cho quá trình hiếu khí
Chi tiết >>>