CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

BƠM DẪN ĐỘNG TỪ DEBEM

Bơm dẫn động từ DEBEM được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: xử lý nước, lọc khí, trung chuyển hóa chất trong ...
Chi tiết >>>