CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

THIẾT BỊ KHUẾCH TÁN KHÍ EDI

Thiết Bị Khuếch Tán Khí EDI

Đĩa thổi khí EDI (hay còn có tên gọi khác là ống phân phối khí hay đĩa khuếch tán khí) là thiết bị sử dụng màng EPDM có hàng ngàn lỗ thoát li ti phân bổ lượng oxy hòa tan trong nước của hệ thống xử lý, tạo bọt khí nhỏ mịn tăng độ phân tán của oxy vào nước.

Có khá nhiều cách phân loại đĩa thổi khí nhưng thông dụng nhất là chia làm hai loại đĩa phân phối khí tinh EDI và đĩa phân phối khí thô EDI. Tiêu chuẩn để phân chia hai loại này là số lượng lỗ khí và kích thước lỗ trên bề mặt của đĩa thổi khí. Đối với loại thô thì số lượng lỗ ít, kích thước của lỗ khí tương đối lớn còn với đĩa phân phối khí tinh sẽ ngược lại.

Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Đĩa thổi khí giúp khuấy trộn nước trong bể điều hòa
Chi tiết >>>
Phân phối khí oxy cho các bể , hồ trong ngành xử lý nước
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí cho hệ thống hồ, bể hóa chất
Chi tiết >>>
Ống phân phối khi cho các hệ thống ao , hồ , bể , v..v..
Chi tiết >>>
Sử dụng trong bể điều hòa , hoặc các bể chứa mục đích là khuấy trộn mạnh , giúp tạo bọt khí chuyển hóa để ...
Chi tiết >>>
Ống phân phối khí thô sử dụng nhiều cho việc sục khí tại hồ ao, hồ, bể hóa chất...
Chi tiết >>>
Đĩa phân phối khí tinh cho ao hồ
Chi tiết >>>
Đĩa thổi khí giúp khuấy trộn nước trong bể điều hòa
Chi tiết >>>