CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT TẢO

Thiết bị kiểm soát tảo bằng sóng siêu âm là giải pháp diệt tảo thân thiện với môi trường, hữu ích cho khách hàng ...
Chi tiết >>>