CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ FLOMAG

đồng hồ đo lưu lượng nước Flomag

Đồng hồ đo lưu lượng nước là loại thiết bị dùng để xác định lượng nguồn chất lỏng chảy qua đường ống dẫn nước trong một thời gian. Khối lượng chất lỏng chảy qua được đo (chỉ thị) của đồng hồ. Lưu lượng dòng chảy vật chất qua đồng hồ chỉ có thể là lưu lượng trung bình và được xác định theo lượng vật chất đo được qua bộ chỉ thị chia cho khoảng thời gian xác định

Đo lưu lượng nước sạch , nước thải công nghiệp
Chi tiết >>>