CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Từ khóa: Máy sục khí chìm AJ

Máy sục khí chìm ARIAL JET (AJ) là thiết bị khuếch tán khí và khuấy trộn cực kỳ linh hoạt thường dùng ...
Chi tiết >>>