CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Từ khóa: Lọc đĩa

Trống vi lọc (Micro-Screen) Hydrotech là bộ lọc kiểu cơ khí (mechanical) loại bỏ chất thải dưới dạng các hạt
Chi tiết >>>