CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Từ khóa: Bơm định lượng màng

Dạng màng và dẫn động bằng motor. Lưu lượng : 535 lít/h (max) và áp suất: 12 bar (Max)
Chi tiết >>>
Dạng màng và dẫn động bằng motor. Lưu lượng: 123 lít/h (max), áp suấta:14 bar (max)
Chi tiết >>>