CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Khuấy bằng khí nén - Thiết bị khuấy trộn thùng khuấy

Khuấy trộn bằng khí nén

Việc khuấy bằng khí nén được áp dụng cho các trường hợp các chất lỏng có độ nhớt  thấp. Ở đây khí nén thường là không khí được nén qua 1 ống với các lỗ nhỏ. Ống này sẽ được đặt ở dưới đáy của thiết bị khuấy trộn. Từ các lỗ nhỏ mà không khí đi qua sẽ tạo những bọt nhỏ, bọt nhỏ đi qua chất lỏng làm cho chất lỏng bị khuấy trộn.

 

thiết bị khuấy trộn bằng khí nén
Thiết bị khuấy trộn bằng khí nén

 

 

Ngoài ra để chất lỏng được khuấy đều, đường ống sẽ được làm theo hình vòng, xoắn ốc, đường ống được đặt song song nhau.

Để ngăn việc trở lực cục bộ, trở lực do cột chất lỏng trong thiết bị và tạo ra áp suất trong ống chúng ta phải tính áp suất của khí.

Khi tính thiết bị khuấy trộn bằng khí nén chúng ta cần phải tính được áp suất của khí.

Thiết bị khuấy trộn thùng khuấy

Thiết bị khuấy trộn thùng khuấy có cấu tạo gồm 1 thùng có cánh khuấy trộn, nhìn bên ngoài chúng ta có thể thấy giống như lồng sóc.

Thiết bị khuấy trộn thùng khuấy trộn được dùng để tạo huyền phù nhũ tương. Ngoài ra thùng khuấy còn có tác dụng làm giảm đi các phản ứng hóa chọc giữa chất khí và chất lỏng.

Thiết bị khuấy trộn thùng khuấy thường được dùng  trong các trường hợp là tỉ lệ đường kính của thùng khuấy từ 1/4 đến 1/6 và tỉ số chiều cao của chất lỏng không nhỏ hơn 10.

Save