CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Từ khóa: Bơm chìm Zenit Model APG

Là dòng bơm chìm cao áp, Cột áp tối đa 50m. Sử dụng cho nước sạch
Chi tiết >>>