CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Từ khóa: Bơm chìm nước thải Zenit DGO

Bơm bùn sinh học, bùn lẫn cặn, nước mưa, nước rò rỉ, hố thu gom
Chi tiết >>>