CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Phương pháp nuôi cấy vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải

Trong vấn đề xử lý nước thải, việc đưa nồng độ hóa chất (nito, photpho) về mức độ tiêu chuẩn cho phép là điều mấu chốt. Để cân bằng nồng độ này hệ thống vi sinh vật phải phát triển mạnh mẽ để xử lý nước thải. Nhận biết được vấn đề nuôi cấy vi sinh đạt chuẩn sẽ khó khăn, nên công ty Nhất Tinh xin đưa ra phương pháp nuôi cấy hệ thống vi sinh chuẩn nhất cho khách hàng.

*Đối với các hệ thống vi sinh trong các bể hiểu khí, các hồ hóa chất máy khuấy chìm thường được dùng để khuấy trộn nước thải, đồng nhất và tạm ngưng chất lỏng, ngăn không cho chất thải lắng động lại. Hoạt động của máy khuấy chìm giúp tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển

 

hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy giấy
Hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy giấy

 

Phương pháp tính liều lượng vi sinh

Khởi động mới hoàn toàn – nuôi cấy lại hệ thống (cho bể kỵ khí và hiếu khí):

Tùy nồng độ COD, BOD trong nước thải, thì với liều lượng 2 – 10 ppm/ngày. Lượng vi sinh được tính toán dựa vào thể tích bể, liều lượng nuôi cấy trong thời gian 15 ngày.

Công thức tính như sau: A = (m x V)/1000

Trong đó:

A: Khối lượng vi sinh nuôi cấy trong 1 ngày (kg/ngày)

m: 2 – 10 ppm (liều lượng vi sinh dựa vào độ ô nhiễm của chất thải cách tính  chung thông thường là 3ppm)

V: Thể tích bể sinh học (m3) [hiếu khí hay kỵ khí]

Cấy với lượng A vi sinh mỗi ngày liên tục trong 15 ngày.

Lưu ý:

Dùng từ 5 – 10% bùn hoạt tính cho vào thể tích bể sinh học để làm cơ chất tăng trưởng (dùng bể SBR hay Aeroten). Đi với mô hình là quá trình sinh học bám dính (Trickling Biofilter hay RBC), độ tăng nhanh quá trình tạo màng vi sinh vật hỗn hợp nước thải có chứa bùn pha loãng (2 – 5%) nên được sử dụng cho 5 giai đoạn khởi đầu. Sau khi khởi động một màng vi sinh vật thành trên bề mặt vật liệu lọc.

Cho trực tiếp vi sinh EMTECH –GREEN & EMTECH-BKS vào hệ thống mà không cần pha loãng trước khi cho vào hệ thống.

pH = 6 – 8, nhưng hoạt động tốt nhất ở ngưỡng pH trung tính.

Trong thời gian nuôi cấy ban đầu hay hay cải tạo lại hệ thống, bể phải được khởi động lại tải trọng thấp hoặc nồng độ COD khoảng 2kg/m3

Chất dinh dưỡng đảm bảo tỷ lệ BOD:N:P = 100:5:1

Duy trì hệ thống

Dùng vi sinh bổ sung với liều lương từ 0,5 ppm/ngày hoặc theo nồng độ COD, BOD trong nước thải và độ ổn định của hệ thống. Lưu lượng cấy duy trì sẽ được tính vào lưu lượng nước thải/ngày để bổ sung một phần vi sinh trôi ra ngoài và yếu dần đi.

Tính theo công thức sau:

A=( m x Q) / 1000

Trong đó:

A: Khối lượng vi sinh bổ sung theo ngày, cách ngày hoặc theo tuần tùy vào độ ổn định của hệ thống (kg/ngày)

m: 0,5 ppm

Q: Lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày)

Lưu lượng sử dụng Ure và DAP

Khởi động lại hệ thống hoàn toàn – nuôi cấy lại hệ thống và duy trì hệ thống:

Cung cấp Ure và DAP nhằm bổ sung chất dinh dưỡng và khoáng cho vi sinh. Lưu lượng được tính dựa vào tải lượng BOD/ngày tính như sau:

Tải lượng BOD (kg/ngày) = (a x Q) /1000

Trong đó:

a: Thông số BOD đầu vào (mg/l)

Q: Lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày)

Liều lượng Ure và DAP sử dụng hàng ngày sẽ bằng 1/1000 tải lượng BOD/ngày.

Lượng Ure và DAP cung cấp cho hệ thống = Tải lượng BOD (kg/ngày)/1000

Save