CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường

Giới thiệu về khuấy trộn chất lỏng

Máy khuấy trộn được coi như là một thiết bị hoạt động quan trọng trong quá trình xử lý nước thải nhằm mục đích:

  • Khuấy trộn hoàn toàn các chất lỏng với nhau
  • Tạo bông cặn
  • Trao đổi nhiệt
  • Cung cấp oxy hòa tan trong các bể hiếu khí

 

Giới thiệu về khuấy trộn chất lỏng
Một dạng máy khuấy trộn ở bể hóa chất

 

Đối với ngành xử lý nước thải máy khuấy trộn sẽ có 2 kiểu khuấy trộn:

Máy khuấy trộn kiểu nhanh:

Hoạt động khuấy này diễn ra khoảng 30 giây trở xuống, mục đích là trộn nhanh các chất hóa chất với nước. Hoạt động này diễn ra bởi việc phối trộn. Để giữ các hạt chất rắn, áp suất thay dổi đột ngột ở các rãnh, các ống máng khuếch tán trong đường ống bởi các ống bơm.

Máy khuấy trộn kiểu liên tục:

Quá trình này diễn ra bởi các thiết bị khuấy cơ học, khuấy khí động học, khuấy tĩnh bơm.

Khuấy trộn trong môi trường lỏng thường được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm để tạo dung dịch huyền phù, nhũ tương, để tăng cường quá trình hòa tan, truyền nhiệt, chuyển khối và quá trình hóa học.

Có thể dùng khuấy trộn chất lỏng bằng cơ khí, bằng khí nén, bằng tiết lưu hay tuần hoàn chất lỏng.

Save

Save