Thương hiệu jwce

Giới thiệu về tập đoàn JWC Environmenal
JWCE (JWC Environmenal) là một trong những công ty đi đầu trong việc thiết kế sản xuất các thiết bị giải pháp môi trường, đặc biệt là các dòng sản phẩm sàng lọc và tiêu hủy chất thải.

Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để đạt được kết quả ngay bởi vì thành công của chúng tôi được đo bằng sự thành công của bạn … khách hàng của chúng tôi .

Các sản phẩm JWCE đã được công nhận trên toàn cầu để giải quyết các vấn để về môi trường như: Sàng lọc loại bỏ các chất rắn, chất thải, giảm kích thước vật thải để bảo vệ thiết bị,…..

Một số dòng sản phẩm của JWCE:

JWCE không chỉ sản xuất thiết kế sản phẩm, JWCE còn cung cấp cho khách hàng, đối tác các giải pháp toàn diện cho từng lĩnh vực cụ thể.
“Hôm nay, thế giới cần phải giảm lãng phí, tăng tái chế và bảo vệ hành tinh. Tầm nhìn của chúng tôi là đối tác với khách hàng và giúp họ cải thiện hiệu quả và đạt được lợi lớn về đầu tư của họ.Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng thế giới giải pháp đẳng cấp Monster và một thế giới xanh hơn sạch hơn “.- Ken Biele, Giám đốc điều hành

Các chứng nhận của tập đoàn JWC Environmenal

Các chứng nhận của tập đoàn JWC Environmenal


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wsccomvn/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php on line 259

Showing all 12 results