Ống Phân Phối Khí Thô Inox EDI MaxAir™ SS Diffuser