hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải trong ngành thủy sản

Đặc tính của nước thải thủy sản: Nước thải thủy sản đa số chức các chất hữu cơ như: protein, chất béo, cacbonhydrat khi đưa vào nguồn nước sẽ làm giảm đi nồng độ oxy. Điều này dẫn đến hệ thống vi sinh trong những hồ này sẽ không phát triển. Ngoài ra các chất…