Nước thải công nghiệp tại 1 nhà máy

Phân loại nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất ở các khu công nghiệp, các nhà máy, khu chế xuất, các bệnh viện sẽ sản sinh ra nước thải công nghiệp. Dựa vào thành phần, nồng độ, công nghệ, mục đích sản xuất nước thải công nghiệp sản xuất lại chia ra làm…