màng mbr koch

Giới thiệu về màng MBR Koch

Màng MBR Koch Màng MBR Koch hiện đang là sản phẩm được quan tâm khá nhiều. Chúng áp dụng công nghệ cố định một đầu kết hợp với sục khí trung tâm. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Hẳn chúng ta đã nghe nhiều đến cụm từ màng MBR dùng trong…