bơm hóa chất clorin

Bơm hóa chất clorin

Để bơm hóa chất clorin chúng ta không thể sử dụng loại máy bơm nước thông thường. Vì chúng không thể chịu được sự tác động của loại hóa chất này. Do đó, cần sử dụng máy bơm hóa chất chuyên dụng để bơm clorin. Hóa chất có rất nhiều loại khác nhau trong đó…