Notice: Theme without header.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a header.php template in your theme. in /home/wsccomvn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3811
Hệ thống quan trắc nước thải - Wsc.com.vn Hệ thống quan trắc nước thải - Wsc.com.vn

BỘ ĐO ĐA CHỈ TIÊU PROTEUS 35 BASE CỦA PROTEUS INSTRUMENTS LTD – ANH QUỐC.

Dữ liệu thời gian thực.

Tùy chọn giá trị đo.

Đo được vi khuẩn/ Coliforms.

Proteus là công cụ đầu tiên để đo vi khuẩn/coliforms trong nước uống trong thời gian thực.

Tự làm sạch.

Được tích hợp trong gạt nước giúp làm sạch cảm biến trước mỗi chu kỳ.

Dễ dàng tích hợp.

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống từ xa / SCADA và các thiết bị ghi dữ liệu khác.

CÁC CHỈ TIÊU ĐO BAO GỒM:

BOD/COD/TOC/DOC

Coliforms (total, e.coli hoặc faecal)

TSS/ TDS/ độ dẫn/ độ mặn

Chloride

pH

Nhiệt độ

CDOM

DO

Nitrat

ORP/REDOX

Tảo

fDOM

Dầu tổng

Độ màu

Độ sâu

Áp suất

TDG

Chất hoạt động bề mặt

Natri

Canxi

…………

 

Các chỉ tiêu quan trắc nước thải tự động: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS, amonia và các thông số đặc trưng theo loại hình (trong trường hợp có công nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp trên thị trường) theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

Ngoài các chỉ tiêu cơ bản, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường NHẤT TINH còn cung cấp đượchầu hết các chỉ tiêu phức tạp như: Kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn), thủy ngân, xyanua, …

Từ những yêu cầu trên, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường NHẤT TINH đã kết hợp danh mục thiết bị và các công nghệ đo tiên tiến nhất để thiết kế và lắp đặt các giải pháp quan trắc chất lượng nước  tối ưu cho từng nhà máy, dự án theo đặc thù riêng từng ngành và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt do Bộ Tài nguyên Môi trường quy định.