cánh turbine của máy khuấy chìm

cánh turbine của máy khuấy chìm