trạm quan trắc online

Vì sao cần lắp trạm quan trắc online

Trạm quan trắc online Lắp đặt trạm quan trắc online là một trong những quy định của Bộ TNMT trong Thông tư 31/2016/TT. Việc lắp đặt trạm không chỉ giúp kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải và góp phần bảo vệ môi trường. Nó còn có ý nghĩa lớn đối với các cơ…

Quan Trắc Nước Thải Tự Động Online

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI Hệ thống quan trắc nước thải bằng phương pháp tự động, liên tục phát triển từ rất sớm và đóng vai trò then chốt góp phần xác định các thay đổi hoặc diễn biến chất lượng môi trường (qua các thông số) liên tục theo thời gian. Giúp xác định nhanh…