Van cửa phai (Penstock) BUESCH

Van cửa phai Để ngăn sự xâm nhập của nước bẩn van cửa phai là thiết bị chuyên dụng nhất hiện nay. Chúng hạn chế sự xâm nhập của nước thải, nước bẩn vào nguồn nước sạch của nhà máy, nguồn nước sinh hoạt… Thiết bị này được thiết kế xoay hoặc trượt, có hèm…