màng mbr kubota

Màng MBR Kubota

Màng MBR Kubota Đặc trưng lớn của màng MBR Kubota chính là giúp tăng hiệu quả xử lý sinh học từ 10 – 30%. Điều này giúp chúng vượt trội hơn hẳn so với các công nghệ xử lý nước thải cũ và truyền thống. Hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này qua những…