Ống Phân Phối Khí Thô Inox EDI MaxAir™ PVC Diffuser