cánh chân vịt của máy khuấy trộn

cánh chân vịt của máy khuấy trộn