cánh chân vịt của máy khuấy trộn

Cánh khuấy trộn loại chân vịt

Để tăng sự tuần hoàn chất lỏng, các thiết bị khuấy trộn thường dùng một loại cánh khuấy chân vịt (cánh khuấy chân vịt còn có tên gọi khách là cánh khuấy chong chóng). Thiết kế của cánh khuấy chân vịt thường có 3 cánh. Cánh chân vịt được gắn trên trực, tùy theo vị…