Giới thiệu về khuấy trộn chất lỏng

Giới thiệu về khuấy trộn chất lỏng

Máy khuấy trộn được coi như là một thiết bị hoạt động quan trọng  trong quá trình xử lý nước thải nhằm mục đích : Khuấy trộn hoàn toàn các chất lỏng với nhau Tạo bông cặn Trao đổi nhiệt Cung cấp oxy hòa tan trong các bể hiếu khí Đối với ngành xử lý…