máy đo pH online JENCO

Mở Hộp Máy Đo Độ PH Online Của JENCO

Máy đo độ pH Jenco là thiết bị chuyên dụng dùng để no đồng độ Ph hoặc hydro-ion trong dung dịch. Nó cho thấy dung dịch có tính kiềm hoặc axit . Sản phẩm Jenco được sản xuất với sự chuyên nghiệp cao từ khâu sản xuất đến đóng gói thành phẩm . Nhằm đảm…