chế độ bảo vệ quá nhiệt

Chế Độ Bảo Vệ Quá Nhiệt

Chế độ bảo vệ quá nhiệt đang dần xuất hiện trên những thiết bị công nghiệp. Chế độ bảo vệ quá nhiệt là phương pháp sử dụng thêm các relay nhiệt độ (Thermal protector) hoặc cảm biến nhiệt độ PT100 được kết nối đơn lẻ hoặc trong ba cuộn dây của stato. Nó giúp phát…

Cấp Độ Bảo Vệ

Cấp Độ Bảo Vệ IP Là Gì ?

Cấp Độ Bảo Vệ IP Trên Các Thiết Bị Công Nghiệp: IP là viết tắt của (Ingress Protection) theo nhãn bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking) do Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC (International Electrotechnical Commission) ban hành, tiêu chuẩn này dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ…